Üroloji

Üroloji

Günümüz sağlık ve tıp dünyası incelendiğinde insan sağlığı ile ilgili hizmet veren tıp dallarının çok çeşitlendiği görülmektedir. Bu dalların her biri bünyesinde uzman hekimler yetiştirmekte, gittikçe artan oranda bir uzmanlaşmanın konusu olmaktadırlar. Tıp alanları genel olarak dahiliye, kardiyoloji, nöroloji ve üroloji gibi alt dallarda incelenmektedir.

Bu alt dallardan üroloji halk arasında bevliye olarak da bilinmektedir. Buradaki “bevl” kelimesi Arapça’ da idrar yapmak anlamına gelmektedir. Bu nedenledir ki üroloji eski dilden kalma bevliye olarak da bilinmektedir. Üroloji genel olarak vücudun boşaltım sistemi ve özellikle de böbrek ve idrar yolları ile ilgilenen tıp alanının başlı başına ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu alanda ihtisas yapmış hekimlere de “ürolog” denmektedir. Ürologlar 6 yıllık tıp eğitimlerinin ardından üroloji alanında uzmanlık eğitimi almış uzman hekimlerdir.

Üroloji Doktorları

Ürologlar genel olarak tıpta uzmanlık eğitimlerinin ardından mecburi hizmet için ülkenin çeşitli bölgelerine giderek buralarda görev yapmaktadırlar. Bu nedenle tıp fakültesinden mezun, lisans eğitiminin üzerine bir de uzmanlık derecesine sahip olan hekimler hangi nitelikte ve yetenekte olurlarsa olsunlar devlet kurumları için görev yaptıklarında öncelikle doğu vilayetlerinde zorunlu şark hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar.

Bu vesile ile zorunlu hizmet bölgelerindeki insanlar nitelikli hekimlere ulaşabilmekte, devlet hastanesi üroloji doktorları da en az özel sektördeki meslektaşları kadar nitelikli olabilmektedirler. Ayrıca uzmanlık eğitimlerini de tamamlamış olan devlet hastanesi üroloji doktorları diğer doktorlara nazaran daha çok vaka ile karşılaşmakta oldukları için tecrübe anlamında da bir adım önde sayılmaktadırlar.

Devlet Hastanesi Üroloji Doktorları Güvenilir mi?

Ülkemizde verilen tıp eğitimi dünyanın birçok ülkesi ile yarışabilecek düzeyde gelişmiştir. Bu bağlamda tıp fakültelerinin yetiştirdiği öğrencilerin nitelikleri de çok yüksek olmaktadır. Aynı zamanda alınan lisans eğitiminin ardından devlet hastanesi üroloji doktorları da tıpkı diğer hastanelerdeki doktorlar gibi bir uzmanlık eğitiminden geçmiş ve hizmet verme yeteneklerine haiz birer hekimdir.  Bu nedenle ürolojik bir probleme sahip olan yani vücudunun böbrek ve diğer boşaltım kanallarında sorun yaşayanlar istedikleri devlet hastanesi üroloji doktorları ile görüşerek gönül rahatlığı ile muayene olabilmektedirler.

Üroloji Hangi Problemlere Çözüm Üretir?

Daha önce de bahsedildiği üzere üroloji alanında genel olarak boşaltım sistemi ve böbrek hastalıkları incelenirken diğer taraftan da bu alan aynı zamanda özellikle erkeklerde cinsel işlev bozuklukları ile de ilgilenmektedir. Özellikle erkeklerde yaşanan ereksiyon ve sertleşme problemlerinin çözümünde şayet bu problemlerin fiziksel bir problemden kaynaklanması durumunda ürologlar hızlı çözümler üretebilmektedirler.

Bu anlamda ayrıntılı bilgi için urolojiuzmani.org isimli web sitesinden destek alınabilir, üroloji alanıyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olunabilir ve hangi tür problemlerde bu türden tıbbi destek alınabileceği incelenebilir. Ayrıca ürolojik muayene türleri ile ilgili çekincesi olanlar da https://www.urolojiuzmani.org/iletisim  linkinden ürolojik muayene türleri ile ilgili aydınlatıcı bilgilere erişebilmektedirler.

İletişim formu

* Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.