Üroloji Hastalıkları

Üroloji Hastalıkları

Kadınlarda boşaltım erkeklerde ise üreme ve boşaltım sistemiyle ilgilenen tıp dalına üroloji adı verilir. Bu alanda çalışan doktorlar ise ürolog olarak adlandırılır. Bu doktorların çalışma alanı üroloji hastalıkları tedavisidir. Tedavi süresince gerek ilaç gerekse cerrahi yöntemleri uygulayabilirler. Hastalıklar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Aralarında tedavisi çok basit olan hastalıklar olduğu gibi, yaşamı veya yaşam kalitesini doğrudan etkileyen hastalıklar da vardır.

Çoğu hastalıkta tedavinin başarısı erken teşhis ile daha kolay sağlanır. Teşhis ve tedavi aşamasında Bursa üroloji merkezi bütün donanıma sahiptir. Üroloji dalını ilgilendiren hastalıklar yüksek oranda belirli bir yaşın üzerinde ortaya çıkar. Yaşlı nüfusta bu hastalıkların görülme oranı daha yüksektir.

Üroloji Hastalıkları Nelerdir?

Bu hastalıklara bakıldığı zaman mesane, testis, prostat, böbrek, penis, üreteral kanserler, böbrek taşları, selim prostat büyümesi, sertleşme sorunu gibi cinsel işlev bozuklukları, idrar kaçırma, aşırı aktif mesane, erkeklerde kısırlık, leğen kemiği ağrısı ürolojik enfeksiyonlar ve noktüri yani gece çok defa idrara çıkma rahatsızlıklarının olduğu görülür. Görüldüğü üroloji hastalıkları grubunda bulunan bir takım sorunlar oldukça ciddidir.

Özellikle kanser vakalarında hastalığın ilk evrelerinde tedaviye başlamak önemlidir. Erkekler için bir diğer önemli sorun olan sertleşme problemi hakkında Bursa üroloji merkezi tedavi yöntemleri ile öne çıkar. Hastalıkların tedavi sürecinde, programı yürüten ekibin de bu konudaki tecrübesi önemli yer tutar.

Sertleşme İle İlgili Üroloji Hastalıklarının Nedeni

Erkeklerde sık rastlanan cinsel işlev bozukluklarının başında gelen sertleşme sorunu, penisin cinsel aktiviteye imkan verecek kadar sertleşememesidir. Bu sorun sürekli veya belirli aralıklarla ortaya çıkabilir. Yaşamsal bir risk taşımamasına rağmen psikolojik olarak erkekler için ciddi bir sorun teşkil eder.

Erkeklerin eşleri ile daha mutlu bir birlikteliği olması için Bursa üroloji merkezi, sertleşme sorununun giderilmesinde etkili tedavi uygular. Sertleşme sorunun altında pek çok farklı neden yatabilir. Diyabet, parkinson, nörolojik hastalıklar, pelvik bölgeye yapılan cerrahi operasyonlar veya radyasyon tedavisi, bu bölgede sinir hasarı oluşması, testosteron seviyesinde düşüklük bu sorunun temel nedenleri arasındadır. Sertleşme sorunu üroloji hastalıkları arasında önemli bir yer tutar.

Bursa Üroloji Merkezi İle En Uygun Tedavi

Tedavi aşamasına geçilmeden önce hastalığın doğru teşhis edilmesi önemlidir. Belirli bir yaşın üzeri için dönem dönem sağlık taramasından geçmeleri istenir. Bu sağlık taramalarının üroloji hastalıkları kısmını Bursa üroloji merkezi en ayrıntılı şekilde tamamlar. Bunun dışında idrar kaçırma sorunu hem erkeklerde hem kadınlarda görülebilir. İdrar kaçırma sorunu da farklı nedenlerden dolayı oluşabilir.

Kanserlerin bir kısmı ise tamamen erkek organlarına yöneliktir. Kanserlerin devamında cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkabilir. Kanser türleri arasında en sık rastlananı prostat kanseridir. Tedavinin başarılı olması tümörün özelliklerine bağlıdır. Genellikle 65 yaş üzerinde ortaya çıkar. Çoğu prostat kanseri türü yavaş ilerler ve belirtileri geç dönemde verir.

İletişim formu

* Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.