Üroloji Hastalıkları Nelerdir

Üroloji Hastalıkları Nelerdir?

Tıpta birçok farklı alan bulunmaktadır. Bu alanların her birinde uzmanlaşan hekimler farklı hastalıkları bulunan hastaları tedavi etmektedir. Gelişen tıpla beraber tıp içindeki uzmanlık alanları da alt kategorilere ayrılmaktadır. Dahiliye, kardiyoloji, KBB,vb alanlar dışında üroloji dal merkezi bu hastalıklardan muzdarip kişilere çare üretmektedirler. Üroloji, bu konuda uzmanlaşmış hekimler tarafından yürütülen bir alandır.

Üroloji Nedir?

Ürologların görev yaptığı üroloji bölümünde baktıkları hastalıklar oldukça çeşitlilik göstermektedir. Üroloji, üreme ve boşaltım sistemine bakan buralarda oluşan rahatsızlıkların tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Ürolojik bir rahatsızlıktan şüphelenen bir kişi doğrudan ürologa başvurabilir ya da üroloji hastalıkları nelerdir konusunda aile hekiminin yönlendirmesine ihtiyaç duyabilir. Zira tıpta ihtisas son derece önem taşımakta ve bu nedenle  üroloji dal merkezi bu konuda şikayeti olan hastalara yardım sağlamaktadır. Bununla beraber hekimler uzmanlaştıktan sonra daha dar, spesifik alanlara yoğunlaşabilmektedirler. İdrar yolları ve böbreklere ait olan rahatsızlıklarla sadece erkeklere ait kimi hastalıklarda uzmanlaşmış olan ürologlar mevcuttur.

Sık Görülen Ürolojik Hastalıklar

İdrar yollarında, idrarın taşıdığı kristallere bağlı olarak meydana gelen taşlar, üroloji dal merkezi hekimlerinin sık karşılaştığı bir sorundur. Bu taşlar böbrekte oluşabileceği gibi üreterde de oluşabilir. Üreter, böbrekten mesaneye inen bir tüptür. Burada oluşan taş ağrının yanı sıra idrar yaparken güçlük yaşanmasına da sebep olur. Bu taşlar her insanda oluşabilir, üroloji hastalıkları nelerdir sorusuna yanıt veren ürologlar on kişiden birinde taş oluşabileceğini belirtmektedirler. Tuzdan zengin beslenme tarzı da taş oluşma riskini arttırmaktadır.

Ürologlar, erkeklerin böbrek veya üreterde taş oluşması konusunda kadınlardan  3 kat daha fazla riske sahip olduğunu vurguluyorlar. Yanı sıra üroloji hastalıkları nelerdir sorularına açıklama yapan uzmanlar, taş oluşumu açısından 30-50 arasının riskli olduğunun altını çiziyorlar. Öte yandan yaşam tarzındaki değişiklikler taş oluşma riskini en aza indirebilmektedir.

Erkeklerin Prostat Hastalığı

Prostat sadece erkeklerde görülen bir rahatsızlıktır. Prostat bezinin büyümesine bağlı olarak ortaya çıkan sorunları tarif eder. Ürologlar, üroloji hastalıkları nelerdir tarzında açıklama yaptıklarında mutlaka prostat bezini anlatırlar. Prostat bezi, sadece erkelerde bulunan mesanenin altında yer alan küçük bir bezdir. Düz kaslara sahip olan prostat bezi erkeklerin boşalma anında semenin atılmasını sağlamaktadır. Prostat bezinin yaşla beraber büyümesi normal kabul edilmektedir.

Ancak habis bir büyüme söz konusuysa üroloji dal merkezi hekimleri titiz incelemeler sonucu hastayı gerekli şeklide tedavi etmenin yollarını bulurlar. Bu noktada cerrahi girişimde etkin bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Prostat kanseri genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu noktada prostat kanserinin hangi evrede olduğu önem taşımaktadır. Oldukça yavaş ilerleyen bir hastalık olması dolaysıyla belli yaşlardan sonra periyodik kontrollerden geçmek yararlı olmaktadır. Bu sayede erken evrede teşhis mümkün olabilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için https://www.urolojiuzmani.org/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim formu

* Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.