Prostat Büyümesi Tedavisi

Prostat Büyümesinde İlaçla Tedavi

Cerrahi bir girişim gerektirecek şiddette olmayan, hafif ve orta derecede şikayetleri olan hastalarda kullanılır. Genellikle hastaları bir süreliğine rahatlatırlar. Ancak daha sonra ilaç kullanımına rağmen şikayetlerin tekrar başlaması ve ilerlemesi girişimsel tedavileri gerektirir.

İki grup ilaç bu amaçla kullanılmaktadır :

Alfa blokerler mesane boynu ve prostatın içinden geçen idrar yolu parçası çevresindeki adele liflerini gevşeterek hastaların rahat idrar yapmalarına yardımcı olurlar. Günümüzde birbirlerine yakın etkili 4 ayrı alfa bloker ilaç (etken maddeleri doxazosin, terazosin, tamsulosin, alfuzosin) bu amaçla kullanılmaktadır. Normal boyuta yakın yada hafif büyümüş prostatlarda daha etkindirler. Etkileri birkaç gün içinde görülmeye başlanır. Tansiyon düşürücü yan etkileri nedeniyle hipertansiyon hastalarında rahatlıkla ve tercih edilerek kullanılabilirler. Ancak kullandıkları başka tansiyon ilaçları varsa mutlaka ilaç ve doz ayarlamalarına dikkat edilmelidir. Tansiyon düşürücü etki dışında baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, burun akıntısı gibi yan etkiler de gözlenebilir. Sildenafil, vardenafil ve tadalafil gibi erektil fonksiyon bozukluğu olanlarda önerilen ilaçlarla birlikte kullanımı ile tansiyon çok daha fazla düşebilir. Mutlaka doktora danışılmalıdır.

5-alfa redüktaz enzim inhibitörleri prostatın boyutlarını biraz küçültür. Özellikle iri prostatlarda daha etkindir. Etkinliğinin ortaya çıkması altı ay – bir seneyi bulabilmektedir. Günümüzde birbirine yakın etkili iki ayrı enzim inhibitörü ilaç (etken maddeleri finasteride, dutasteride) bu amaçla kullanılmaktadır. Kan PSA değerlerini düşürdüğünden prostat değerlendirmesi için başka bir üroloji uzmanına gidilirse bu ilacın kullanılmakta olduğu mutlaka söylenmelidir. Yan etkileri nadirdir. Ancak ereksiyon problemleri, cinsel istek azlığı, meni miktarında azalma gibi etkiler gözlenebilir.

Kombinasyon tedavileri her iki ilaç grubunun beraber kullanılmasıdır. İri prostatlı hastalarda uygulanabilir.

Prostat Büyümesinde Cerrahi Tedavi

Çoğu hasta cerrahi girişim öncesi bir süre ilaç tedavilerini kullanmıştır. Şikayetleri ciddi boyutta olan hastalarda doğrudan ameliyat kararı verilebilir. Geçirilme ihtimali olan ameliyat yöntemlerini hasta ve doktoru karşılıklı olarak ayrıntılı konuşmalıdır.

“Cerrahi tedaviler”le prostatın büyüyen ve idrar yolunu tıkayan bez yapısını ortadan kaldırmaya yönelik, üroloji uzmanları tarafından uygulanan ameliyatlar kastedilmektedir. Bu yöntemlerle hastaların operasyon sonrası hemen rahatlamaları söz konusudur.

Aşağıdaki durumlarda genellikle doğrudan cerrahi tedavi kararı verilmektedir:

  • İdrar yollarının tıkanması (hastanın idrar yapamaz hale gelmesi)
  • İlaç tedavisine ve minimal invaziv yöntemlere cevap vermeyen hastalar
  • İdrarda kanama olması ve sürmesi
  • Mesane taşlarının varlığı
  • Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek
  • İdrar yolunda uzun süre devam eden tıkanıklığa bağlı böbrek hasarı başlamışsa

Lazerle Prostat Ameliyatı (GreenLight) :

Yüksek lazer enerjisi kullanılarak prostatın buharlaştırılması şeklinde uygulanan bir ablasyon (ortadan kaldırma) yöntemidir. İkibinli yılların başlarından itibaren 60-80 wattlık (KTP) lazerlerin kullanımıyla başlayan ve 120 wattlık (HPS) modellerle devam eden, prostatın buharlaştırılarak yok edilmesine dayanan bu yöntem geçen yıllar içinde özellikle ameliyat sonrası dönemin rahatlığı nedeniyle hastalar tarafından sıklıkla tercih edilir hale gelmiştir.

Artık çok daha kısa süreler içinde yaşadığımız teknolojik yenilenmelerin de etkisiyle günümüzde 180 wattlık modelleri (XPS) kullanıma girmiştir. Önceki modellere göre daha kısa sürede çok daha fazla doku buharlaştırma avantajına sahip bu cihazların yüksek gücü deneyimli ellerde kontrollü bir şekilde kullanıldığında lazer tedavilerinde yeni bir sayfa açacak derecede etkinlik sunmaktadır. Ameliyat sonrası hastalar aynı gün kateterleri çekilerek taburcu olabilmektedirler. Nadiren aşırı derecede yorgun mesanesi olan hastalarda (örneğin; bazı şeker hastalarında) kateterin bir süre kalması gerekebilir.

Normal şartlarda hastalar ameliyat sonrası 2-3 gün içinde masa başı iş yapmaya, araç kullanmaya başlayabilmektedirler. Genellikle 15 gün içinde tamamen normal yaşantıya, cinsel aktiviteye dönülür. Meninin dışarı çıkmama ihtimalinin TUR ameliyatı sonrasına göre çok daha düşük olduğu yönündeki değerlendirmelerin nedenleri konusunda hastalar doğru bilgilendirilmelidir.

Greenlight Lazer ameliyatı öncesi hastaların mutlaka prostat kanseri yönünden incelemelerinin yapılmış olması gerekir. Aspirin, Coumadin benzeri kan sulandırıcı alma zorunluluğu olan, anestezi ve ameliyat riski yüksek hastalarda ideal bir tedavi yöntemi olarak göze çarpmaktadır. Çok iri olmayan prostatlarda daha uygun bir tedavi olarak kabul edilmesine rağmen deneyimli ellerde iri prostatların tedavisinde de kullanılmaktadır.

TUR Prostat Ameliyatı:

Selim prostat büyümesi (BPH) tedavisinde en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Genel anestezi altında veya belden aşağısı uyuşturularak (spinal anestezi) yapılır. Ameliyatın ertesi günü hastalar bol sıvı almaya ve genellikle öğleden sonra yavaş yavaş ayağa kalkıp dolaşmaya başlarlar. İkinci gün sabahı kateterleri alındıktan sonra idrar yapmaları gözlenerek taburcu edilirler. Tamamen normal yaşantıya, cinsel aktiviteye dönmek için yaklaşık 45 günlük bir sürenin geçmesi beklenmelidir. Bu ameliyat sonrasında da %75 oranında meninin dışarı çıkışı gözlenmez.

Açık Prostat Ameliyatları

Günümüzde artık oldukça iri prostatların tedavisinde tercih edilmektedir. Bunun dışında herhangi bir komplikasyon geliştiğinde, mesanede açık cerrahi ile onarım gerektiren divertikül (dışa doğru balonlaşma) gibi durumların varlığında, iri mesane taşlarının kırılarak çıkarılmasının zor olduğu durumlarda açık ameliyatlar tercih edilmektedir. Açık ameliyatta üroloji uzmanı genellikle göbek altından bir kesi yaparak prostata ulaşır ve içindeki büyümüş bez yapıyı çıkartır. Bu ameliyatlar sonrasında meni büyük oranda orgazm sırasında dışarı atılamaz, geri mesane içine doğru boşalır (retrograd ejakülasyon).