Özel Üroloji Doktoru

Özel Üroloji Doktoru

İnsanların hayatları boyunca çeşitli defalar gittikleri tıp branşlarından biri ürolojidir. Erkekler ve kadınlarda üreme ve boşaltım sistemlerinde oluşan hastalıkların tedavisiyle ilgilenen branş hekimlerine ürolog denir. Bazı durumlarda kişiler kapsamlı, tetkik, ayrıntılı muayene veya detaylı bilgiye gereksinim duyarlar. Bu noktada hastalar özel üroloji doktoru arayışlarına başlarlar.

Mesleğinde uzmanlaşmış ve çok sayıda vaka görmüş bir hekimin yaklaşımı her şeyden önce hastaya güven telkin etmesi bakımından değerlidir. Tıpta uzmanlaşma sonucu bilindiği gibi branşlar ortaya çıkmıştır. Ne var ki bilimin gelişmesi, buna paralel olarak tıp teknolojinin ilerlemesi neticesinde, ürologlar, daha dar alanlarda uzmanlaşmaktadırlar. Bu sayede kendilerine gelen hastaya başka birçok vakayla kıyas yaparak tedaviyi en iyi şekilde ayarlamaktadırlar.

Üroloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Üroloji hangi hastalıklarla ilgilenir sorusuna yanıt vermeden önce kısaca ürolojiyi tanımlamakta fayda var. Üreme ve boşaltım sistemlerinde, idrar yolları, böbrekler, mesane, gibi organlarda oluşan hastalıklarla ilgilenen branş, ürolojidir. İnsanlar özel üroloji doktoru karşına genellikle taş sorunu sebebiyle çıkarlar. Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen bu hastalık, erkeklerde 3 kat daha fazla görülmektedir.

Böbrek veya üreterde oluşabilen bu taşlar, hastayı ağrı sebebiyle hastaneye gitmeye mecbur bırakır. Taş oluşumu hemen herkeste olabilmekte bazısı bol sıvı tüketimiyle beraber birkaç gün içinde düşebilmektedir. Bazısı ise gerek yeri, gerekse çapı sebebiyle kendiliğinden düşmemekte ve hastaya idrara çıkma konusunda sıkıntı verdiği gibi ağrı da oluşturmaktadır.

Böbrek taşları tedavisi konusunda ihtisas sahibi olan özel üroloji doktoru dalga yöntemi de dahil gerekli tedavi için hastaları yönlendirmektedir. Toplumda her on kişiden taş görülmektedir. Fakat yaşam ve beslenme tarzındaki değişiklikler bu riski en aza indirmektedir. Genellikle taş oluşma yaşı, 30-50 olarak gösterilmekte ve taş hastalarının hayatlarında birden fazla defa taş oluşturduğu vurgulanmaktadır.

Erkek Hastalıkları

Ürologlar, ileri yaş erkeklerde sık görülen prostat büyümesi hastalığıyla da ilgilenirler. Prostat, mesanenin altında yer alan bir bezdir. Düz kaslarla kaplı yapısı vardır. Prostat bezi yalnızca erkelerde bulunur. İleri yaşlarda büyümesi normal kabul edilmekle beraber bunun derecesi önemlidir. Zira fazla büyüyen prostat bezi, mesaneyi tetikleyerek sürekli idrara çıkma isteği doğurur. İdrarı tam yapamama vb. sorunlar kişinin yaşam kalitesini bozar.

Bununla beraber habis bir prostat büyümesinin özel üroloji doktoru tarafından erkenden teşhis edilmesi hayati önemdedir. Ayrıntılı tetkik ve tahlillerin ardından ürologlar en doğru tedaviyi belirleyeceklerdir.

Sertleşme Sorunu

Yine erkeklerin yaşadığı sağlık sorunlarından biri sertleşme sorunudur. Bu sorun da özel üroloji doktoru için uzmanlık alanında yer alan bir rahatsızlıktır. Sertleşmeye engel olan yapısal bir sorun olup olmadığının tespiti hekimin ilk yapacağı iştir. Eğer yapısal bir sorun varsa, o bölgede bulunan damarların yeniden aktive olması için farklı tedavi metotları hastalara detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.

Detaylı bilgi için https://www.urolojiuzmani.org/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim formu

* Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.