Kocaeli Üroloji Doktorları

Kocaeli Üroloji Doktorları

Kadın ve erkeklerde ileri yaşlarda daha çok görülme sıklığı söz konusu olan ve kadınlardaki boşaltım sistemiyle birlikte  erkeklerdeki üreme ve de boşaltım sistemiyle ilgilenen bir tıp dalı olarak varlık gösteren Ürolojinin kapsamında çeşitlilik gösteren ve yapı itibari ile de birbirinden farklı özellikler ve semptomlarla kendini gösteren sağlık sorunlarının varlığı söz konusudur. Daha çok üroloji dahilindeki daha dar bir alanda, örneğin ürolojik kanser konusunda uzmanlaşan ürologlar,  idrar yollarının bütün işlevlerini göz önünde bulundurur ve hem cerrahi operasyon gerçekleştirmek yapmak hem de tıbbi tedavi uygulamak üzere eğitim alırlar. Bu sayede Kocaeli üroloji doktorları hastaları için çeşitli tedavi yöntemlerini deneyecekleri yeterli bir deneyim ve bilgi birikimine sahip olurlar.

Hangi Ürolojik Hastalıklar Boşaltım Sistemiyle İlgilidir?

Tüm canlı yaşamlarda olduğu gibi insanlarda da son derece önemli bir role sahip olan boşaltım sistemi hastalıkları çeşitlilik göstermekte olup her hastalığın kendisine özgü bir yapısı söz konusudur. Mesane kanseri, Böbrek kanseri, Böbrek taşları, üreter taşları, aşırı aktif mesane semptomları, Noktüri, idrar yolu enfeksiyonları ve idrarını tutamama sorunu yerini almaktadır. Boşaltım sistemi hastalıklarından şikayeti olan kişilerin eğer Koca elinde yaşıyorlarsa Kocaeli üroloji doktorları tarafından tedavi edilmeleri başka bir şehirde yaşıyorlarsa bulundukları illerdeki hastanelerin üroloji polikliniklerinde görev yapan doktor ve hemşirelere başvurmaları ve kendilerine şikayetleri ile ilgili olarak yapılan önerileri dikkate almaları gerekmektedir.

Hangi Ürolojik Hastalıklar Üreme Yoluyla İlgilidir?

Ürolojik hastalıklar kapsamına giren ve üreme sistemiyle ilgili bozukluklar olarak kendisini gösteren hastalıkların tamamı erkeklerde görülmektedir. Bunlar arasında Selim prostat büyümesi, prostat kanseri, penis kanseri, testis kanseri, cinsel işlev bozukluğu hastalıkları yerini almaktadır. Bu hastalıkların tedavisi için Kocaeli üroloji doktorları tarafından uygulanan tedavi metotlarından yararlanmak gerekmektedir. Bu hastalıklar genellikle 60 yaş ve üzeri erkeklerde görülmekle birlikte nadiren de olsa genç yaşlardaki bireylerde de kendisini göstermektedir.

Şok Dalgalarıyla Taş Kırma (SWL) Nedir?

Şok dalgaları kullanılarak Böbrek ve üreter taşları kırma (SWL) tedavisi için Odaklanmış şok dalgaları, taşı parçacıklara ayırır. Böbrek taşları odaklı olarak uygulana şok dalgaları tedavisi taş parçacıkları SWL, vücut dışından taşları kırma işlemi yapan bir makine ile yapılmaktadır. Böbrekteki taşı kırmak için odaklanmış olan şok dalgaları deri üzerinden taşa iletilir. Böbrek içindeki taş, şok dalgalarının enerjisini emer ve bunun sonucunda da küçük parçalara ayrılır. Bu parçacıklar ise daha sonra idrar yoluyla vücuttan atılır. SWL yöntemi ile uygulanan tedavi, hastaların %90’ından fazlası için uygun bir özellik barındırır.

Ancak uygulanan bu yöntemin başarısı, böbrekteki taşın nitelikleri ve hastanın vücut yapısı gibi birkaç faktöre bağlı olarak elde edilmektedir. Kocaeli üroloji doktorları tarafından uygulanan tedavi yönteminden yaralanarak ürolojik hastalıklarınızdan kurtulabilir ya da hastalığın doktor tarafından kontrol altında tutulması sayesinde hastalığınızla daha rahat bir mücadele içinde olabilirsiniz. Detaylı bilgi için https://www.urolojiuzmani.org/iletisim internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim formu

* Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.