İstanbulda En İyi Üroloji Doktoru

İstanbulda En İyi Üroloji Doktoru

Sağlık sorunları farklılık göstermektedir. Buna paralel olarak bu konuda uzmanlaşmış hekimler vardır. Üroloji tıptaki branşlardan biridir. Bu konuda çeşitli hastalıklar yaşayan kimseler, İstanbul’da en iyi üroloji doktoru arayışlarına başlamaktadır. Bu konuda uzmanlaşmış hekimlere ürolog denilmektedir. Bunun yanı sıra ürologlar, daha dar alanlarda da uzmanlaşmaktadırlar. Zira teknolojik gelişim ve bunun tıp bilimine adapte edilme süreci ürolojinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu sayede hastalıkların teşhis ve tedavisi kolaylaşmaktadır. Genel kural olarak nüfus yaşlandıkça ürolojik hastalıklar artmaktadır. Bununla beraber üroloji doktoru bursa kendisine gelen hastalara enfeksiyon, vb. konularda yardımcı olmaktadır.

Üroloji Nedir?

Ürologlar, idrar yollarını tümüyle inceleyen hekimlerdir. Dolayısıyla İstanbul’da en iyi üroloji doktoru böbrek, idrar kesesi ve cinsel organlardaki rahatsızlıklarla ilgilenirler. Bunun yanı sıra, spesifik olarak bazı hastalıklara eğilen ürologlar mevcuttur. Böbrek taşları da, idrar yolu enfeksiyonları da, cinsel sorunlar da ürologların tedavi edeceği hastalıklardır. Ürolojik hastalıklar birbirinden farklılık gösterebilir. Bu nedenle üroloji doktoru bursa bünyesindeki hekimler, gerekli durumlarda ilaç tedavisi yaparlar. Gerekli durumlarda da cerrahi müdahale kararı alabilirler.

Ürolojik Hastalıklar Nelerdir?

Böbrek, idrar yolu veya mesaneye bağlı hastalıkların tedavisi ürologlar tarafından yapılır. Böbrek taşları oldukça yaygın bir hastalıktır. Erkeklerde 3 kat fazla görülmektedir. Üroloji doktoru bursa hekimlerine göre, taş idrarla gelen kristallerin birikmesi neticesinde oluşur. Bu taşlar bazen kendiliğinden dökülür fakat dökülmediği durumlarda çok fazla ağrıya sebebiyet verir. Bu durumda  İstanbul’da yaşayan hastalar, İstanbul’da en iyi üroloji doktoru aramaya başlarlar. Buradaki hekim, gerekli idrar tahlili, kan tahlili yaptıktan sonra, görüntülemeyle taşın yerini saptar.

Taş Hastalıklarının Tedavisi Ne Şekilde Olmalıdır?

Bu taşlar, bazen böbrekte olabileceği gibi, bazen de üreterde oluşabilir. Tedavi aşamasında ise, taşın idrarla atılması için idrar arttıran ilaçlar verilir. Kimi durumlarda da İstanbul’da en iyi üroloji doktoru  hastayı alternatif tedaviye teşvik ederler. Bu şok dalga tedavisidir. Şok dalga tedavisi, odaklanmış şok dalgalarının deriden taşa iletilmesi esasına dayanır. Bu sayede taş şok dalgalarının enerjisiyle parçalara ayrılır. Parçalanan taşlar idrarla atılır. Bundan başka bazı taş hastalarına, küçük çaplı bir endoskopik operasyon yapılır. Genel veya lokal anestezi altında yapılır ve bu operasyon hiçbir kesi yapılmadan gerçekleştirilir.

Taş hastalıklarında bir diğer yöntem,  kısaca PNL denen, Perkütan Nefrolitotomi denir. Bu nispeten böbrekte yer alan büyük taşların cerrahi operasyonla çıkarıldığı taşlardır. Bu ameliyatla büyük taşlar çıkarılır. Her türlü kontrol edilmeyen idrar tutamam durumuna idrar kaçırma denir. Bu geçici değil, sürekli bir durumsa üroloji doktoru bursa hekimleri tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. İdrar kaçırma sorunu kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla görünmektedir. Hekim idrar kaçırma sorunun tespit etikten sonra ilaç veya cerrahi tedavilerden uygun olanına karar verir. Konuyla alakalı detaylı bilgi için https://www.urolojiuzmani.org/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim formu

* Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.