Eskişehir Üroloji Doktorları

Eskişehir Üroloji Doktorları

Bu sayfada Eskişehir Üroloji Doktorları hakkında bilgiler yer almaktadır. Üroloji, kadınlarda boşaltım sistemi ile erkeklerde üreme ve boşaltım sistemi hastalıklarıyla uğraşan tıbbın bir dalıdır. Dünya nüfusunun yaş ortalaması arttıkça üroloji ile ilgili hastalıklar daha fazla yaygınlaşmaktadır. Üroloji ile ilgili hastalıklar birbirlerinde çok farklılık gösterir. Böbrek ve üreter taşları, cinsel işlev bozuklukları (sertleşme bozukluğu gibi), aşırı aktif mesane semptomları, ürolojik enfeksiyonlar, noktüri, idrarını tutamama, leğen kemiği ağrısı, erkek kısırlığı, selim prostat büyümesi, penis kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, testis kanseri ve üreteral kanserler bu hastalıklar arasında yer alır. İdrar yollarının tüm işlevlerini dikkate alarak hem ameliyat yapma hem tıbbi tedavi uygulama yetkisine sahip uzman hekimlere ürolog adı verilir. Ürolog olan hekimler üroloji dahilindeki daha özel bir alanda uzmanlaşırlar.

ÜROLOJİ HASTALIKLARI HANGİLERİDİR?

En sık görülen üroloji hastalıklarından biri aşırı aktif mesane sendromudur. Bu hastalıkta idrar depolama semptomları görülür. Ani Hastalarda idrar yapma ihtiyacı olur ve kişiler bunu erteleyemez.  İstemsiz bir şekilde idrar kaçırma görülür. Hastalar normalden daha fazla idrar yapma ihtiyacı hissederler. Özellikle gece idrar yapmak amacıyla sık sık uyanırlar. İnsanların -20’sinin hayatlarının belli bir döneminde bu şikayetlerden yakındığı bilinmektedir. Noktüri, sık görülen üroloji hastalıklarından biridir. Nokturi  gece idrar yapma ihtiyacının çok fazla olması ile ifade edilir. Düzenli olarak gecede iki ya da daha fazla kez uyanmak, kişinin yaşam kalitesini ve genel sağlığını olumsuz etkiler. Üroloji ile ilgili yukarıda sayılan hastalıklara sahip kişilerin veya herhangi bir endişe taşıyan bireylerin üroloji doktoru iletişim yollarından biri ile hekimleri ile iletişime geçmelidir.

Üroloji hastalıkları arasında Türkiye’de belki de en sık görülen ama çok konuşulmayan hastalıklardan biri sertleşme sorunudur. Sertleşme sorunu erkeklerdeki cinsel işlev bozukluğudur. Sertleşmenin sağlanamaması  veya uzun süre devam ettirilememesi durumudur. Üroloji ile ilgili hastalıklar arasında kanserler önemli bir yer tutar. İyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri, penis kanseri, testis kanseri, üreteral kanser üroloji ile ilgili kanserlerden en sık görülenleridir. Üroloji ile ilgili hastalıklara sahip bireylerin korkmadan ve çekinmeden üroloji doktoru iletişim yollarından biri aracılığıyla iletişim kurmaları önerilmektedir.

ESKİŞEHİR ÜROLOJİ DOKTORLARI İYİ MİDİR?

Türkiye’nin sayılı üroloji uzmanları arasında Eskişehir üroloji doktorları yer alırlar. Eskişehir, hem Türkiye’nin tüm bölgelerinden hastaların üroloji doktoru iletişim sağlamaları açısından ideal bir konumda yer alır, hem de Özel ve Devlet hastanelerinin kalitesi ile hastaların ilgi odağı olmaktadır. Hastaların Eskişehir üroloji doktoru iletişim kurması için öncelikle genel durumunu değerlendirmesi için genel pratisyen hekime ya da aile hekimine başvurması gerekir. Pratisyen hekim ya da aile hekimi gerek görürse Eskişehir üroloji doktorları ile görüştürebilir. Eskişehir üroloji doktorları arasında Türkiye’nin en iyi tıp üniversitelerinde eğitimlerini tamamlayan hekimler yer alır. Eskişehir üroloji doktorları ile iletişim kurmak, uzman görüşü almak ve üroloji ile ilgili detaylı bilgi almak için https://www.urolojiuzmani.org/iletisim internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim formu

* Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.