Cerrahpaşa Üroloji Doktorları

Cerrahpaşa Üroloji Doktorları

Bu sayfada Cerrahpaşa Üroloji Doktorları hakkında bilgiler yer almaktadır. İnsanların hastalıkları nedeniyle farklı branş hekimlerine gitmelerini gerekmektedir. Bu gelişen tıp biliminin insanlara daha faydalı olabilmek adına oluşturduğu bir yapılanmadır. Buna göre, özel olarak kalp veya beyin gibi organlar ve bu organlara ait hastalıklarla ilgilenen hekimler vardır. Benzer şekilde üreme sistemi, idrar kesesi, böbrek gibi organlar ve bu organlara ilişkin hastalıklarla ilgilenen Cerrahpaşa üroloji doktorları gibi hekimler de mevcuttur. Üroloji, alanı oldukça fazla hastalıkla ilgilenmek zorundadır. Bu hastalıkların kimisi, herkesin hayatı boyunca çeşitli defalar karşılaştığı hastalıklar olabilirken; kimisi ise daha ağır hastalıklardır. Bu nedenle ürologlar ülkemizin birçok yerinde görev yapmaktadır, akdeniz üroloji merkezi hekimleri de benzer biçimde hastalara çare üretmektedirler.

Ürolojik Hastalıklar Hangileridir?

Öncelikle ürolojinin böbrek, idrar kesesi, mesane, gibi organlarla ilgilendiğini söylemeliyiz. Dolayısıyla bu organlarda oluşabilecek her türlü hastalık Cerrahpaşa üroloji doktorları tarafından titizlikle ele alınarak incelenir. Ürologların tedavi için mesai harcadığı hastalıklardan biri, böbrek taşlarıdır. Bu taşlar böbrekte oluşabileceği gibi, böbrekle mesane arasındaki tüpte de oluşabilir. Taş sorunu oldukça yaygın bir sorundur ve diğer ürologlar gibi Akdeniz üroloji merkezi hekimleri de bu konuda büyük deneyim kazanmışlardır. Taş hastalığı hem kadınlarda hem de erkeklerde görülmesine rağmen erkeklerde görülme sıklığı 3 kat fazladır. Tuzdan yoğun beslenme taş riskini arttırırken bu konuda uygulanacak diyet ve yeterli su kullanımı Cerrahpaşa üroloji doktorları tarafından taş riskini azaltan tedbirler olarak ortaya konmaktadır. Bunun yanı sıra prostat bezinin büyümesi sorunu ürologların ciddi bir uğraş alanıdır.  Prostat bezi, sadece erkeklerde bulunur. Prostat bezi, mesanenin altında bulunur ve semendeki sıvıların bir kısmını üretir. Ayrıca prostat bezi düz kaslardan oluşur ve boşalma anında semenin atılmasını sağlar.

Cinsel İşlev Bozukluğu

Bu sorun erkekler arasında yaygın bir sorun olmakla beraber bir tabu olarak saklanan bir sorundur. Sertleşme veya iktidarsızlık sorunu da denir. Konusunda yetkin Akdeniz üroloji merkezi hekimleri cinsel işlev bozukluğunun sebebine anlamaya yönelik testlerin ardından gerekli tedaviye başlamaktadırlar. Seçkin, Cerrahpaşa üroloji doktorları ereksiyon sorununa sebep olabilecek belli başlı etkenler olarak, şeker hastalığı, penis ya da pelvik bölgede oluşmuş sinir hasarı, testosteron seviyesi düşüklüğü gibi sebepleri göstermektedir. Bu sebeplerden hangisinin sertleşmeye sebep olduğunun ortaya çıkarılması tedavinin de seyrini belirleyecektir. Bazen sertleşme sorununa yönelik olarak ilaçlar kullanılır. Bazen ise, şok dalga tedavisi yöntemine müracaat edilir. Bu düşük dozda şok dalgaların peniste işlerliğini kaybetmiş damarların, geri dönüşümünü esas alan bir yöntemdir.

Ürolojik Enfeksiyonlar

Ürologlar bu tür enfeksiyonlarla çok fazla karşılaşırlar. Söz gelimi, Akdeniz üroloji merkezi hekimleri idrar enfeksiyonu konusunda gerekli tahlillerin ardından antibiyotik tedavisine başlandığını ve genellikle antibiyotiğin olumlu sonuç verdiğini belirtiyorlar. Enfeksiyonlar her yaşta görülebilir. Ürolojik enfeksiyonlar kadınlarda daha fazla görünmektedir. Konuyla alakalı detaylı bilgi için https://www.urolojiuzmani.org/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim formu

* Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.