Bursa Üroloji Doktorları

Bursa Üroloji Doktorları

Sağlık sorunları farklılık göstermektedir. Sağlık sorunlarına bağlı olarak hekimler de farklı alanlarda uzmanlaşmışlardır. Bu anlamda bursa üroloji doktorları Bursa’da ikamet eden üroloji hastalarına yardımcı olmaktadır. Üroloji  hastaları doğrudan ürologa gidebileceği gibi, aile hekimi tarafından da yönlendirilebilir. Hastalar ürologa gitmeleri gerektiğinde üroloji doktoru izmir için araştırmaya başlarlar. Bu noktada en iyi hekimi ve hastaneyi bulma konusunda araştırma yapar ve bu konuda bazen yakınlarından bazen bir başka hekimden tavsiye alırlar.

Üroloji Nedir?

Tıptaki branşlardan biri üroloji branşıdır. Üroloji, idrar yolu, işlev ve fonksiyonlarını konu alır.  Aynı zamanda üreme sistemi de ürolojinin konusudur. Üroloji konusunda uzman olan hekimlere ürolog denir. Hastalara bursa üroloji doktorları tedavi konusunda fayda sağlamaktadır.

İdrar yolu ve bu sistem içerisinde yer alan organların hastalıkları ürologların ilgi alanıdır. Böbrek, idrar kesesi, idrar yolları ürologların uzmanlık konusudur. Bu organlarda enfeksiyonlar meydana gelebileceği gibi, daha ciddi hastalıklar da üroloji doktoru izmir hekimlerince teşhis ve tedavi edilir. Tıptaki en son gelişmeler diğer branşlarda olduğu gibi ürolojiye de adapte olmaktadır.

Ürologlar Hangi Hastalıklara Bakarlar?

Ürolojik hastalıklar çeşitlidir. Bu hastalıkların tedavisi noktasında hekimler farklı ve daha spesifik alanlarda uzmanlaşmaktadır. Söz gelimi, bursa üroloji doktorları arasından bazı hekimler cinsel işlev bozukluğu konusunda uzmanlaşabilir. Bazıları ise böbrek kanseri hastalığında uzmanlaşma yolunu seçebilirler.

Üroloji hastaları ise, kendilerine en faydalı olacağını düşündükleri üroloji doktoru izmir kim? diyerek arayışlara başlarlar.  Ürolojik hastalıklar, enfeksiyonlar, idrar kaçırma, böbrek taşları, cinsel işlev bozukluğu, prostat bezi büyümesi, vb. hastalıkları kapsamaktadır.

Noktüri Rahatsızlığı Nedir?

Sağlıklı insanlar gece idrar için kalkabilir. bazı günler fazla sıvı tüketimine bağlı olarak birkaç defa da kalkabilirler. Ancak bu durum sürekli bir hal alırsa Nokturi  teşhisi ile incelemek gerekebilir. Nokturi genel olarak idrar yapma ihtiyacıyla gece bir veya birkaç kez uykudan uyanma durumudur. Esas nokta tekrarlayan bir hal almasıdır. Bu rahatsızlık sebebiyle hekime başvuran kişiler bursa üroloji doktorları tarafından ayrıntılı muayeneye tabii tutulur. Noktürinin nedeni anlaşılır. Bu rahatsızlık kadınlarda da erkeklerde de görülür. Kadınlarda daha erken yaşlarda görülebilmektedir. 30 yaş altı noktüri vakaları kadınlarda, 50 yaş üstü noktüri vakaları ise daha ziyade erkeklerde görülür.

Genel olarak yaşa bağlı olarak artar. 60 yaş üstüne çıkıldığında hem kadınlarda hem de erkeklerde görülme sıklığı artmaktadır. Üroloji doktoru izmir hekimlerine göre, noktüri sorununun belli başlı sebepleri olarak, böbreklerin gereğinden fazla idrar üretmesi, diyabet (şeker) hastalığı, yapısal mesane sorunları, erkekler için prostat bezinin büyümesi, vb. sayılabilir. Bunların dışında aşırı aktif mesane, uyku apnesi, alt üriner sisteme bağlı sorunlar ve kalp yetmezliği , ayrıca vazopresin adlı hormonun azalması, noktüriye sebep olan diğer etmenlerdir. Konuyla alakalı daha detaylı bilgi için https://www.urolojiuzmani.org/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim formu

* Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.