Bevliye

Bevliye

İnsanların yaşadığı sağlık sorunlarıyla alakalı olarak hekimler farklı konularda uzmanlaşmışlardır. Dahiliye, nöroloji, KBB, Gastroenteroloji, gibi pek çok branş mevcuttur. Bunlardan biri de üroloji adlı branştır. Hastanelerde poliklinik tabelaları arasında çeşitli branşlar yer almaktadır. Bunların arasında bevliye görülmeyebilir. Zira bu eski tabirdir. Şimdi daha fazla kullanılan branş adı, ürolojidir.

Üroloji alanında uzmanlaşmış hekimlere, ürolog denir ve bu hekimlerin bir arada bulunduğu, bir dernek de mevcuttur. Ürologları bünyesinde bulunduran üroloji derneği bu anlamda nitelikli hekimlerin kurumsal bir çatısıdır. Buradaki uzman hekimler derneğin düzenlediği panel, sempozyum, kongrelere katılarak konudaki en son gelişmeleri yakından takip etme imkanı elde etmiş olurlar.

Ürolojinin İlgilendiği Hastalıklar

Üroloji, böbrek, idrar yolları, idrar kesesi ve bu organlara ilişkin hastalıkları inceleyen branştır. Bu organlara ait çok çeşitli hastalıklar olabilmektedir. Dolayısıyla bevliye uzmanları alt kategoriler de uzmanlaşmaktadırlar. Söz gelimi üroloji derneği bünyesinde bulunan uzmanlar cerrahi müdahale konusunda uzmanlaşabilir. Ayrıca spesifik olarak bir hastalıkla ilgili uzmanlaşan ürologlar da mevcuttur. Tıp teknolojinin gelişmesi karşısında yeniliklere uyum gösteren hekimler alt branşlarda uzmanlaşmaktadırlar. Belli başlı üroloji alt dalları şöyledir:

Gecede bir kaç defa idrara kalkma mecburiyeti hisseden kişilerin sorunlarına noktüri denir. Özellikle 60 yaş üstü kişilerde ve hem erkek hem de kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır. Noktüri rahatsızlığının üroloji derneği içinde yer alan uzman ürologların ilgi alanına giren türleri vardır. Aşırı aktif mesane, böbreklerin fazla idrar üretmesi gibi sebeplerle ortaya çıkan noktüri bevliye hekiminin ilgileneceği bir hastalıktır.

İdrar Kaçırma 

İdrar kaçırma sorunu kişilerin yaşam konforunu olumsuz etkileyen bir sorundur. Bu hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilmektedir. En yaygın sebebi erkekler açısından prostat büyümesidir.

Prostat bezi sadece erkeklerde bulunan yaş ilerledikçe bir miktar büyümesi normal kabul edilen bir durumdur. Ancak fazla büyüyen prostat bezi, idrar yaparken sıkıntı yarattığı gibi, idrar kaçırma sorunu yaratabilir. Öte yandan idrar yolu enfeksiyonu üroloji derneği çatısı altındaki ürologların alanıdır. İdrar yolu enfeksiyonu erkeklerde de kadınlarda da görülebilmektedir.

Sertleşme Sorunu

Erkeklerin hayatlarında bir dönem yaşadığı geçici bir sorun olabilir. Bunun yanı sıra ürologların tedavisini gerektiren serleşme sorunu ise penis damarlarında yapısal bir sorunun ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Penis, içine yeteri kadar kan dolmadığı için sertleşmez ya da sertliğini erken yitirir. Bu durumda sağlıklı bir cinsel hayat sürdürülmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda bevliye uzmanları kişileri en doğru tedavi konusunda bilgilendirmekte ve onları sonuç alacaları tedaviye yönlendirmektedirler.

Sertleşme sorunu, anksiyete, depresyon, şeker hastalığı, bazı nörolojik hastalıklar, penis veya pelvik bölesinde sinir hasarları gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak bunu ortaya çıkarak olan deneyimli bir ürologdur. Bu konuda dalga tedavisi de dâhil en doğru seçeneği hastaya önerecektir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için  detaylı bilgi için https://www.urolojiuzmani.org/iletisim  adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim formu

* Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.